Bùi Nữ Phương Anh

  • Cộng tác viên biên tập
  • 218 đường số 9, P. Tân Phú, Q7, TP. HCM
  • 18/02/2021
Công tác viên Kế toán trưởng

Bằng cấp

Cử nhận quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM