Vũ Thị Hương

  • Nhân viên kế toán thuế
  • Đường Văn Tiến Dũng, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hanoi, Vietnam
  • Sep 11, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả bản thân

Tôi  là: Vũ Thị Hương

Tốt nghiệp trường đại học công nghiệp hà nội 

Đã đi làm kế toán được 3 năm

Kinh nghiệm

Nhân viên kế toán thuế
Aug 2019 - Aug 2020 Công ty cổ phần in Hồng Hà

Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra, ngân hàng, lương, các bút toán kết chuyển.

Làm bảng lương.

Xử lý công nợ, âm quỹ…

Làm tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình đặt nhận in hóa đơn

Cân đối chi phí đầu vào, đầu ra.

Làm phiếu xuất kho để tính giá thành sản phẩm

Tính giá thành sản phẩm từ năm 2015 – 2019.

Lên báo cáo tài chính, làm tờ khai quyết toán thuế TNCN, tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Hoàn thiện sổ sách từ năm 2012-2019

Nhân viên kế toán tổng hợp
Dec 2017 - Jul 2019 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng điện và công nghiệp

Phụ trách mảng bảo hiểm của công ty.

Viết hóa đơn, theo dõi công nợ.

Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra, ngân hàng, lương, các bút toán kết chuyển

Cân đối chi phí đầu vào, đầu ra.

Làm bảng lương, viết hóa đơn, theo dõi tiến độ của từng công trình.

Làm tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Tính giá thành từng công trình.

Cuối năm làm báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN, tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Làm các công việc khác do cấp trên giao phó.

Bằng cấp

Cử nhân kinh kế
Jun 2014 - Apr 2018 Trường đại học công nghiệp Hà Nội