Bành Trung Trực

  • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kế toán tổng hợp
  • phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ, Vietnam
  • Aug 03, 2020
Bán thời gian Kế toán viên

Mô tả bản thân

Tôi đã có kinh nghiệm làm kế toán hơn 19 năm, trong đó trên 5 năm làm kế toán tổng hợp, trên 4 năm làm quản lý với cương vị là phó phòng Tài chính kế toán và 5 năm giữ cương vị kế toán trưởng,và cũng có kinh nghiệm trên 10 năm làm việc với kiểm toán độc lập và các đoàn thanh kiểm thuế tại Vĩnh Long.

Bằng cấp

Cử nhân Kinh Tế
Sep 1996 - Aug 2000 Đại học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
May 2006 - Jul 2006 Trường Cao Đẳng Tài Chính - Hải Quan TP.HCM