Nguyễn Thị Mận

  • Kế toán tổng hợp
  • Dĩ An, Binh Duong, Vietnam
  • Feb 17, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Bằng cấp

Củ nhân kinh tế
Aug 2007 - Jul 2011 Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp