Đoàn Lê Mộng Tuyền

 • Kế toán dịch vụ thuế
 • 50 Trần Văn Mười, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Feb 05, 2020
Bán thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả bản thân

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hơn 3 năm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm

Kế toán dịch vụ thuế
 • Làm hồ sơ thanh toán quốc tế cho NCC.
 • Làm thủ tục, hồ sơ lấy hàng hóa nhập khẩu với Cục Hải Quan.
 • Làm hồ sơ , chứng từ về số liệu vay ngân hàng.
 • Theo dõi, thu hôi và quản lý công nợ phải thu và phải trả của KH và NCC trong và ngoài nước.
 • Nhập xuất chứng từ hóa đơn mua vào, bán ra và cân đối thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đâu ra.
 • Quản lý và ghi nhận số liệu xuất - nhập tồn hàng hóa.
 • Tổng kết doanh số hàng tuần, hàng tháng gửi Ban giám đốc.
 • Hạch toán các khoản thu chi tiền mặt & ngân hàng, cân đối và quản lý dòng tiền của công ty.
 • Hạch toán, kiểm tra doanh thu, chi phí, thực hiện các bút toán kết chuyển.
 • Quản lý toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán của công ty.
 • Theo dõi, chấm công nhân viên trên máy chấm công. Cuối tháng làm bảng lương và thanh toán lương cho nhân viên.
 • Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên để tham gia BHXH và các khoản trích theo luật bảo hiểm quy định.
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, phân bổ chi phí CCDC, TSCĐ hợp lý, kê khai thuế GTGT hàng quý, và báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN