Nguyễn Hồng Anh

  • Nhận làm sổ sách ,báo cáo ,quyết toán.
  • 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Nov 25, 2019
Công tác viên Kế toán trưởng

Kinh nghiệm

13
Aug 2015 - Nov 2019 Công Ty Cổ Phần Bibomart TM