TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ - TỔNG HỢP

  • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ARCOMA
  • LK 04-16, Khu B1.1 KĐT Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Oct 10, 2019
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và cân đối lấy hóa đơn đầu vào

- Kê khai thuế và báo cáo thuế cùng các thủ tục thuế hiện hành.

- Lập Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

- Giao dịch ngân hàng- Kiểm soát theo dõi thu chi

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.