Cộng tác viên biên tập

  • CỘNG ĐỒNG WEBKETOAN
  • 37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • 16/02/2021
Bán thời gian Công việc khác

Mô tả công việc

Số lượng cần tuyển: Không hạn chế

Mô tả công việc:

Cung cấp bài viết nghiệp vụ theo đặt hàng hoặc tự đề xuất phục vụ cho trang tin, trung tâm tư vấn hoặc mạng xã hội Webketoan bao gồm:

  • Tham gia viết bài giải đáp thắc mắc nghiệp vụ 
  • Viết bài tổng hợp nghiên cứu thảo luận nghiệp vụ nâng cao
  • Biên dịch bài viết nghiệp vụ tài chính kế toán từ các nguồn sách, tài liệu tiếng nước ngoài

 

Yêu cầu

  • Được đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán 
  • Có kinh nghiệm công tác thực tế liên quan từ 3 năm trở lên.

 

Chính sách

  • Được hưởng thù lao viết bài theo thỏa thuận và chính sách trả thù lao theo bài viết.