Kế Toán Kho (Vật Tư Về Cơ Điện)

  • Nhiên Liệu Xanh
  • 37 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
  • Dec 01, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

  • Làm phiếu Xuất và nhập vật tư trên phần mềm (Xuất và nhập vật tư cho Công trình, nhập vật tư mua mới v.v. )
  • Kiểm vật tư chính trên hợp đồng và đơn hàng của Dự án.
  • Kiểm tra và đối chiếu vật tư đã xuất ra cho từng công trình với Thư ký dự án.
  • Phối hợp với Thủ kho kiểm kho định kỳ cuối mỗi tháng. Gởi báo cáo tồn kho vật tư (Nguyên nhân chênh lệch và đề xuất xử lý các vật tư chênh lệch nếu có ) gởi Kế toán trưởng.
  • Quản lý kho vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị theo đúng nguyên tắc kế toán; chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Thủ kho, sắp xếp vật tư, máy móc thiết bị ngăn nắp và lưu trữ chứng từ giao nhận vật tư.v.v .
  • Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn trực tiếp