Kế toán thuế

  • Công ty TNHH Nam Long Hà Nội
  • Số nhà 12, ngõ 202 Đường Cổ Linh, P Long Biên, Q Long Biên, Tp Hà Nội
  • Nov 02, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

- Hằng ngày tập hợp hóa đơn chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

- Hàng quý lập báo cáo quý về thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn

- Cuối năm lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu vào, đầu ra.