KẾ TOÁN NỘI BỘ KIÊM ADMIN VẬN HÀNH

  • Baking Studio
  • 12a Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Oct 27, 2020
Toàn thời gian Kế toán quản trị

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Theo dõi quản lý thu, chi của công ty thông qua sổ quỹ nội bộ, quản lý các tài khoản của Công ty

- Tổng hợp sơ bộ báo cáo kết quả tài chính hàng tháng, quý, năm.

- Phối hợp với các bộ phận khác lên dự toán cho các dự án kinh doanh.

- Theo dõi, tuyển dụng nhân sự, soạn thảo hợp đồng lao động, chấm công, tính lương hàng tháng

- Xử lý một số các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, pháp chế của công ty: Nộp thuế, lập hợp đồng kinh doanh, …

- Quản lý tài sản của Công ty, theo dõi và thực hiện việc mua sắm hàng hóa của công ty

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành