[HN] - KẾ TOÁN NỘI BỘ KIÊM ADMIN VẬN HÀNH

  • CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍ TOÁY
  • N7-25 Ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  • Oct 22, 2020
Toàn thời gian Kế toán quản trị

Mô tả công việc

- Theo dõi quản lý thu, chi của công ty thông qua sổ quỹ nội bộ, quản lý các tài khoản của Công ty

- Tổng hợp sơ bộ báo cáo kết quả tài chính hàng tháng, quý, năm.

- Phối hợp với các bộ phận khác lên dự toán cho các dự án kinh doanh.

- Theo dõi, tuyển dụng nhân sự, soạn thảo hợp đồng lao động, chấm công, tính lương hàng tháng

- Xử lý một số các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, pháp chế của công ty: Nộp thuế, lập hợp đồng kinh doanh, …

- Quản lý tài sản của Công ty, theo dõi và thực hiện việc mua sắm hàng hóa của công ty

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành