Nhân viên kế toán

 • Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics
 • 1b Hoàng Diệu, Phường 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Aug 17, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

- Xuất hóa đơn cho khách hàng dựa vào bảng kê chi tiết các dịch vụ phát sinh.
- Kiểm tra việc xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận doanh thu và hoàn tất các báo cáo liên quan đến doanh thu thu được.
- Kiểm tra các chứng từ hóa đơn đầu vào và hạch toán chi phí
- Kiểm soát hợp lý việc phát sinh của các chi phí. Theo dõi biến động của các khoản chi phí trong từng kì kế toán.
- Theo dõi các khoản khách hàng thanh toán qua ngân hàng.
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ quá hạn.
- Thu thập các chứng từ kế toán, theo dõi các tài khoản và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu. 

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tại công ty.
  - Tiêu đề mail ghi rõ: “Vị trí ứng tuyển _ Tên ứng viên”
  - Tel: (84.28) 6268 5858 (Ext: 8140) – 0348 015 389 (Ms Thanh Tú)

 • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu , Quận 4 , Hồ Chí Minh, Việt Nam