Nhân viên kế toán

  • Tổng công ty Công trình đường sắt
  • 33 Láng Hạ, Thành Công, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
  • May 05, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

 Kế toán vật tư - tài sản - công nợ thu nhập từ 10 - 12 triệu

+ Theo dõi tình hình biến động xuất - nhập - tồn kho của vật tư kỹ thuật, vật tư thi công và công cụ dụng cụ;

+ Hạch toán xuất, nhập vật tư, công cụ dụng bán hoặc phục vụ sản xuất;

+ Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ, vật tư cho thuê;

+ Hạch toán đầu tư tài sản cố định và tham mưu cho lãnh đạo phòng về khung trích khấu hao và thời gian trích khấu hao; định kỳ phân bổ khấu hao theo từng khoản mục phù hợp với tình hình sử dụng tài sản cho mục đích sản xuất kinh doanh;

+ Hạch toán các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài, dịch vụ khác;

Yêu cầu khác:

- có kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán 2 - 3 năm;

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Thành thạo các ứng dụng phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán, kiểm toán.