Kế toán tổng hợp

 • Công ty CP ICO EURO
 • Tầng 2 , Tháp A, Tòa Mandarin Garden, số 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Feb 24, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

 • Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Ghi chép các nghiệp vụ tài chính.
 • Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại.
 • Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính.
 • Xây dựng và triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi.
 • Nghiên cứu và diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán - tài chính.
 • Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức.
 • Tham gia các khóa đào tạo, đọc các sách báo chuyên ngành, duy trì các mối quan hệ và tham gia các tổ chức nghiệp vụ để cập nhật kiến thức ngành.
 • Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.