Nhân viên kế toán - Sale Admin

  • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Hoàng Giang
  • 67-67a Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Feb 22, 2020
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

- Check mail, trực điện thoại, làm báo giá cho Khách hàng

- Làm hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế

- Xuất hóa đơn GTGT khi  KT hóa đơn nghỉ phép

- Các công việc trao đổi khi phỏng vấn