Kế toán tổng hợp

  • Công ty TNHH phát triển nội thất DTHome
  • 11 Nội khu Hưng Phước 1, Tân Phong, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Feb 14, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

  • Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ
  • Cập nhật & quản lý toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán.
  • Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, ngân hàng,…..
  • Lưu trữ hồ sơ tài chính dự án, quản lý kho lưu trữ kịp thời và an toàn các tài liệu kế toán tài chính dự án, sổ kế toán, báo cáo, hợp đồng công ty
  • Chỉnh lý hồ sơ, dữ liệu. Thực hiện báo cáo thuế theo quý, báo cáo tài chính hàng năm
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc