THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

  • CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN
  • 230/14 Mã Lò, Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Feb 06, 2020
Thời vụ Công việc khác

Mô tả công việc

-Thu thập hồ sơ, kiểm tra chứng từ, lập phiếu thu, chi, định khoản, ghi sổ vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn và được phân công.

- Hỗ trợ các công việc cho các phòng ban

- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng

_ Trao đổi cụ thể khi đến phỏng vấn