Nhân viên kế toán

  • KinderWorld Viet Nam
  • Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City
  • Dec 23, 2019
Thời vụ Kế toán viên

Mô tả công việc

Trường quốc tế Singapore - KinderWorld Viet Nam tuyển dụng nhân viên kế toán (HĐ 6 tháng)

- Thực hiện các nghiệp vụ của kế toán thu
- Chuẩn bị các báo cáo hàng tuần
- Hỗ trợ các nhân viên của trường trong thời gian thu tiền
- Hỗ trợ kế toán thuế phát hành hóa đơn GTGT
- Chịu trách nhiệm báo cáo đầu ra VAT hàng tháng
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên