Kê toán & Quản lý quỹ đầu tư

  • SOAS
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Dec 06, 2019
Toàn thời gian Kế toán trưởng

Mô tả công việc

Cần tuyển 1 team làm việc tại OMan trong thời gian 1-3 năm.

Công việc chính: Kế toán và quản lý quỹ đầu tư.

Yêu cầu: CPA Việt Nam, có kinh nghiệm và hiểu biết về IFRS, thông thạo tiếng Anh.

Mức lương: 3.000 USD/tháng hoặc thoả thuận.