NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

  • Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thái Dương
  • Pho Noi A Industrial Zone, Phố Nối A, Văn Lâm, Hung Yen, Vietnam
  • Nov 23, 2019
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

-         Kiểm soát nhập xuất kho, dở dang

-         Kiểm soát tồn kho tối thiểu và tối đa, vòng quay hàng tồn kho

-         Vào định mức sản phẩm và kiểm tra định mức sản phẩm

-         Kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu

-         Tính giá thành sản phẩm

-         Kiểm soát biến động giá thành sản phẩm và tỷ suất lợi nhuận

-         Sắp xếp quản lý công việc bộ phận kho

-         Kiểm tra lương sản phẩm

-         Quản lý đầu tài khoản: 152, 153, 154, 155, 156, 621, 622, 627

-         Báo cáo định kỳ công việc được giao