Kế Toán tổng hợp, Kế Toán bán hàng

  • Công Ty Hoa Amy
  • tầng 21 tháp A, tòa nhà Sông Đà, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nov 09, 2019
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

CÔNG TY HOA AMY TUYỂN GẤP 1 KẾ TOÁN NỘI BỘ - 2 KẾ TOÁN BÁN HÀNG

-----------------------------------------------------------------