CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ARCOMA

  • LK 04-16, Khu B1.1 KĐT Thanh hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội
  • arcoma.vn

1 job(s) at CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ARCOMA

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ARCOMA LK 04-16, Khu B1.1 KĐT Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội
Oct 10, 2019
Toàn thời gian
- Lập kế hoạch và cân đối lấy hóa đơn đầu vào - Kê khai thuế và báo cáo thuế cùng các thủ tục thuế hiện hành. - Lập Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. - Giao dịch ngân hàng- Kiểm soát theo dõi thu chi - Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.