Baking Studio

  • 12a Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • www.bakingstudio.vn

1 job(s) at Baking Studio

Baking Studio 12a Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Oct 27, 2020
Toàn thời gian
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Theo dõi quản lý thu, chi của công ty thông qua sổ quỹ nội bộ, quản lý các tài khoản của Công ty - Tổng hợp sơ bộ báo cáo kết quả tài chính hàng tháng, quý, năm. - Phối hợp với các bộ phận khác lên dự toán cho các dự án kinh doanh. - Theo dõi, tuyển dụng nhân sự, soạn thảo hợp đồng lao động, chấm công, tính lương hàng tháng - Xử lý một số các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, pháp chế của công ty: Nộp thuế, lập hợp đồng kinh doanh, … - Quản lý tài sản của Công ty, theo dõi và thực hiện việc mua sắm hàng hóa của công ty - Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành