CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍ TOÁY

1 job(s) at CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍ TOÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍ TOÁY N7-25 Ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Oct 22, 2020
Toàn thời gian
- Theo dõi quản lý thu, chi của công ty thông qua sổ quỹ nội bộ, quản lý các tài khoản của Công ty - Tổng hợp sơ bộ báo cáo kết quả tài chính hàng tháng, quý, năm. - Phối hợp với các bộ phận khác lên dự toán cho các dự án kinh doanh. - Theo dõi, tuyển dụng nhân sự, soạn thảo hợp đồng lao động, chấm công, tính lương hàng tháng - Xử lý một số các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, pháp chế của công ty: Nộp thuế, lập hợp đồng kinh doanh, … - Quản lý tài sản của Công ty, theo dõi và thực hiện việc mua sắm hàng hóa của công ty - Thực hiện các công việc khác liên quan đến vận hành