Tổng công ty Công trình đường sắt

1 job(s) at Tổng công ty Công trình đường sắt

Tổng công ty Công trình đường sắt 33 Láng Hạ, Thành Công, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
May 05, 2020
Toàn thời gian
 Kế toán vật tư - tài sản - công nợ thu nhập từ 10 - 12 triệu + Theo dõi tình hình biến động xuất - nhập - tồn kho của vật tư kỹ thuật, vật tư thi công và công cụ dụng cụ; + Hạch toán xuất, nhập vật tư, công cụ dụng bán hoặc phục vụ sản xuất; + Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ, vật tư cho thuê; + Hạch toán đầu tư tài sản cố định và tham mưu cho lãnh đạo phòng về khung trích khấu hao và thời gian trích khấu hao; định kỳ phân bổ khấu hao theo từng khoản mục phù hợp với tình hình sử dụng tài sản cho mục đích sản xuất kinh doanh; + Hạch toán các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài, dịch vụ khác; Yêu cầu khác: - có kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán 2 - 3 năm; - Tốt nghiệp đại học trở lên; - Thành thạo các ứng dụng phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán; - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán, kiểm toán.