Search 2 live jobs

Finding your new job just got easier

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Công việc mới nhất

Zamil Steel Vietnam Tầng 14, Landmarks 72, tháp Keangnam, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
15/04/2021
Toàn thời gian
* Import implementation: - Preparing L/C opening application; Follow up with the bank to open L/C for import materials and get L/C copy or amendment (if any) and circulate to Purchasing and Shipping. - Preparing schedule for opening L/C and for L/C payment and submit to direct superior. - Endorsement of B/L or issuance of Shipping Guarantee, do necessary procedure and inform forwarding agent for endorsement or issuance of Shipping Guarantee. - Control shipment coming and get documents from bank and pass to Shipping Dept. for clear shipment. - At the end of the month, declare Margin Cargo Insurance for Import good based on shipping documents and make AP voucher accordingly. * Foreign Trade Payable - Input in the Finance Oracle system upon receipt shipping documents and match with receiving report in the inventory system. - Prepare and make plant for foreign trade payable and report to direct superior for review before sending to GA for Cash Flow. - Make payment voucher in Oracle system and pass to General Accounting section for release payment and update payment No. in bank link for Bank reconciliation. - Make AP & payment for imported goods * Miscellaneous AP - Prepare AP for daily claim for expenses requested by AP Senior accountant. * Cash flow involvement - Update Mtl payment plan for Cashflow. - Update weekly/monthly cash flow for relating parts. * Other duties as assigned by AP Senior accountant.
MEETE.CO 129E Nguyễn Đình Chính, P.8, Phú Nhuận
15/04/2021
Toàn thời gian
ACCOUNTING (60%) Thực hiện kiểm tra thông tin và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng; Theo dõi và đốc thúc các khoản phải thu khách hàng; Hạch toán giá vốn, chi phí quản lý và thu thập hóa đơn chi phí; Thu thập, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán và các hóa đơn chi phí; Kiểm soát dòng tiền vào-ra của DN  Hỗ trợ HR làm BCC Hằng tháng: tính toán và chi trả các khoản lương, thưởng, hoa hồng trong DN Lập báo cáo thuế hàng quý/hàng năm; Theo dõi tài sản, hàng tồn kho và đối chiếu với sổ sách hàng tháng; Báo cáo công việc cho CEO và COMMERCIAL. FINANCIAL CONTROLLER (40%) Phân tích và tạo chiến lược liên quan đến quản lý dự án thông qua phân tích SQL;  Xây dựng chính sách bán hàng và khuyến khích phát triển kinh doanh, tài khoản đại lý và nhóm cộng tác viên;  Rà soát, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để hỗ trợ ban điều hành trong quản lý hoạt động kinh doanh;  Tham gia lập/thẩm định ngân sách, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dự án đầu tư mới của công ty; Tham gia lập kế hoạch và quản lý tài chính của công ty; Đánh giá nguyên nhân của các vấn đề và đề xuất các giải pháp dựa trên dữ liệu tài chính và tình hình hoạt động thực tế.
View all jobs
  • Sorry, we don't currently have any jobs for this search. Please try another search.
  • Sorry, we don't currently have any jobs for this search. Please try another search.