Kế toán thanh toán

  • Koa-Sha Media VN
  • 37 Ton Duc Thang Street, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Nov 04, 2019
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

Koa-Sha VN cần tuyển Kế Toán Thanh Toán - Thời vụ 8 tháng - Lương từ 10tr

+ Mô tả công việc:
Lập chứng từ : Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi. Liên quan đến thanh toán các khoản chi phí, tạm ứng, chi phục vụ công việc... và chứng từ ghi sổ liên quan đến ghi nhận công nợ và phân bổ chi phí.
Kiểm tra các khoản thanh toán theo quy định của Công ty trước khi lập phiếu chi hoặc UNC
Theo dõi, thu thập và lưu trữ Hợp đồng
Theo dõi công nợ phải thu (trừ TK 131), phải trả
Tổng hợp và theo dõi các chứng từ liên quan đến thanh toán
Kiểm tra đối chiếu chi phí in ấn thi công theo Hợp đồng đã ký với NCC
Theo dõi/ Chốt số dư 331 cuối mỗi tháng đúng thực tế
Lập và nộp các báo cáo định kỳ cho cơ quan ban ngành
Theo dõi, lập, dự toán báo cáo dòng tiền
Định kỳ đối chiếu quỹ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ

+ Yêu cầu:

Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3-5 năm

Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên ứng viên nhận việc sớm

+ Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc: T2-T6, 8h30- 17h30

Các chế độ bảo hiểm theo luật, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe

15 ngày phép hàng năm

Vui lòng gửi CV về email: bichthao@koasha.com.vn