Tuyển kế toán tổng hợp (Ưu tiên mới ra trường)

  • Công ty TNHH Hóa chất ATP
  • Jan 25, 2019
Full time Accounting Admin-Clerical Banking

Mô tả công việc

- Thực hiện các công việc hàng ngày của kế toán tổng hợp như: kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán thanh toán, hạch toán đúng đẩy đủ chứng từ kế toán...

- Tập hợp, kiểm tra và hoàn thiện chứng từ kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán

- Lập báo cáo thuế và nội bộ theo định kỳ. Báo cáo các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng xử lý

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên