KẾ TOÁN KHO

  • DNTN SX CỌ SƠN THANH BÌNH
  • Jan 04, 2019
Full time Accounting

Mô tả công việc

- Theo dõi xuất nhập kho

- Làm việc tại KCN Long Hậu

- Có chổ ở cho nhân viên