Công ty XD Trường Kỹ cần tuyển 01 kế toán làm việc tại van phòng

  • 1978
  • Dec 29, 2018
Full time Construction

Mô tả công việc

Soạn thảo văn bản, họp đồng theo chỉ đạo của Lãnh đạo

Thực hiện các công tác kế toán nội bộ, làm thủ tục,nhập xuất vật tư cho công trinh

theo dõi thu chi 

giao dich với ngân hàng

theo dõi công nợ 

Liên hệ : 0935948247

email: truongky.dng@gmail.com