TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • MQ INTERNATIONAL CO., LTD
 • Dec 05, 2018
Full time Accounting

Mô tả công việc

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, bao gồm:

 1. 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 • Nghiệm vụ thanh toán = tiền mặt, ck ngân hàng cho tất cả các NCC/ đối tác liên quan.
 • Nhận và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn chứng từ -> xem xét để lập chứng từ thanh toán cho NCC
 • Xuất hóa đơn cho khách hàng (dựa trên official order/ delivery note của Sales), chịu trách nhiệm cập nhật hóa đơn, báo cáo doanh thu- chi phí
 • Quản lý các chứng từ liên quan Thu- Chi, Báo cáo Thu-Chi tiền mặt
 • Hạch toán các định khoản, các nghiệp vụ thu nhập, chi phí, khấu haoTSCĐ
 • Vào sổ sách kế toán theo quy trình, hợp lý, khoa học
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng báo cáo chi tiết?
 • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế, in sổ chi tiết, tổng hợp công ty
 • Cuối mỗi quý lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
 • Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
 • Làm hợp đồng, giải quyết các vấn đề với các đối tác liên quan
 • Chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài chính kế toán theo quy định của Công ty.
 1. 2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 • Chịu trách nhiệm quản trị các phiếu xuất- nhập kho hàng hóa, phiếu thu tiền, quỹ, đối chiếu công nợ khách hàng.
 • Tham gia xây dưng, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định quản trị hoạt động tại đơn vị.
 • Kiểm soát, quản lý chi phí văn phòng và quản lý sử dụng tài sản.
 • Kiểm soát tiền mặt và dòng tiền theo quy định công ty.
 • Kiểm soát thực hiện chính sách lương (lương ngày công, lương năng suất, lương hoa hồng.) và phúc lợi:

            + Làm hợp đồng lao động

            + Tổng hợp, lên phiếu lương hàng tháng

            + Thanh toán lương NV

            + Phụ trách BHXH, BHYT, BH thất nhiệp, BH Tai nạn, thuế TNCN của cán bộ CNV

 • Phân tích đánh giá, tham mưu cho Giám đốc và Trưởng bộ phận, công ty trong hiệu quả từng mảng hoạt động tại chi nhánh.
 1. 3. KẾ TOÁN CÔNG NỢ
 • Theo dõi công nợ phải thu- phải trả, báo cáo hàng tuần
 • Đốc thúc nhân viên Kinh doanh thu hồi nợ.
 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu ...