Kế toán xây dựng

  • công ty tnhh xây dựng và thương mại AT Bách Khoa
  • Nov 28, 2018
Full time Accounting

Mô tả công việc

Hoạch toán các bút toán kế toán trên phần mền Misa

Theo dõi chi phí công trường

Theo dõi tổng hợp vật tư

Thực hiện các công việc mua bán

Trao đổi cụ thể nội dung công việc khi phỏng vấn