Kế toán tổng hợp

  • Lâm Linh Phú
  • Nov 23, 2018
Full time Accounting

Mô tả công việc

Mô tả công việc
- Cập nhật các chính sách kế toán, thuế và các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Kiểm tra và theo dõi công nợ từ kế toán nội bộ thực hiện
- Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thống kê về các lĩnh vực ngân hàng, kê khai quyết toán thuế, thanh toán chi phí, quản lý công nợ và kế toán quả lý theo chuẩn mực kế toán Việ Nam, quy định của pháp luật thuế.
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quan trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.
- Hoạch toán, phân tích, báo cáo số liệu cho Ban Giám đốc Công ty nhằm phục vụ các quyết định quản trị.
- Tổng hợp doanh thu và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động bộ phận kế toán công ty, quản trị tốt các phần mềm kế toán, nghiệp vụ của nhân viên.
- Xây dựng hệ thống bộ máy kế toán, xây dựng quy chế, quy định phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh và điều lệ công ty.
- Kiểm soát thu- chi và chi phí
- Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tại liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triểm của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của Bộ Tài chính…)
- Thực hiện các chế độ báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Thực hiện các công việc, nghiệp vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
- Làm BCTC và Hồ Sơ Thuế

Yêu cầu công việc chung của kế toán
- Trung thực, có lý lịch rõ ràng
- Đạo đức nghề nghiệp tốt
- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
- Sử dụng thành thạo office
- Biết làm báo cáo, phân tích dữ liệu
- Nhanh nhẹn và tháo vát, chịu khó ham học hỏi.
- Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ đúng nguyên tắc kế toán
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
- Trung thực, đề cao sự liêm chính, ngay thẳng. Tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh của công ty
- Cẩn thận và chặt chẽ.
- Luôn luôn học hỏi và đoàn kết với đồng nghiệp xung quanh để phối hợp giải quyết công việc nhanh nhất đúng với chuyên môn của mình.

Liên hệ: lapnx@lamlinhphu.com

Điện thoại: 024 66757380