Kế toán tổng hợp

  • Công ty TNHH Central Business Development
  • 90-92 Lê Thị Riêng Q1
  • Feb 06, 2020
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí KTTH, có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Chuẩn bị báo cáo tài chính (thuế, nội bộ) đúng hạn: tháng, quý, năm

- Đảm bảo chứng từ công ty được lưu trữ đúng và đầy đủ: hợp đồng, hóa đơn tài chính, phiếu thu, chi, hồ sơ ngân hàng, …