KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Công ty TNHH Gu Việt
 • 83/1G Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức
 • Nov 08, 2019
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

 • Lập báo cáo tài chính năm;
 • Tổng hợp số liệu, nhập xuất hàng hóa, kiểm tra tính hợp lý, đầy đủ, chính xác, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, tất cả các chứng từ: xuất nhập kho;
 • Nhận đặt đơn hàng của khách hàng, theo dõi đơn hàng công nợ với nhà cung cấp, theo dõi và thu hồi công nợ với khách hàng
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, kiểm soát tính đúng đắn cho việc hạch toán
 • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ
 • Lên báo cáo doanh thu hàng tháng, báo cáo hoạt động kinh doanh cho mảng sản xuất; báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất và xuất bán
 • Các công việc do giám đốc chỉ thị liên quan đến nghiệp vụ kế toán;
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn