Công ty TNHH Hóa chất ATP

1 job(s) at Công ty TNHH Hóa chất ATP

Công ty TNHH Hóa chất ATP
Jan 25, 2019
Full time
- Thực hiện các công việc hàng ngày của kế toán tổng hợp như: kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán thanh toán, hạch toán đúng đẩy đủ chứng từ kế toán... - Tập hợp, kiểm tra và hoàn thiện chứng từ kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán - Lập báo cáo thuế và nội bộ theo định kỳ. Báo cáo các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng xử lý - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên