Công ty CPDVTT Cộng Đồng Việt (Payoo)

3 job(s) at Công ty CPDVTT Cộng Đồng Việt (Payoo)

Công ty CPDVTT Cộng Đồng Việt (Payoo) 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1
Feb 14, 2020
Toàn thời gian
* Mô tả công việc: Thực hiện công tác đối soát định kỳ: đối soát ngày, đối soát kỳ, đối soát tháng. Kiểm tra tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ đảm bảo việc thanh toán – đối soát được thực hiện đúng. Kiểm tra quản lý chứng từ, hóa đơn GTGT, biên bản đối soát. Phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi và trực tiếp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh chênh lệch. Tuân thủ chính sách bảo mật an toàn thông tin, các quy định, quy trình, quy chế của công ty. Thực hiện các công tác liên quan khác được phân công từ cấp trên. * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chính quy Trường Đại học Kinh tế khoa Kế toán, Kiểm toán, Tài chính… Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Word, Excel. Có khả năng nắm bắt công việc và tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực, cẩn thận, giao tiếp khá. Chịu được áp lực công việc cao. Ưu tiên có kinh nghiệm.
Công ty CPDVTT Cộng Đồng Việt (Payoo) 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1
Feb 14, 2020
Toàn thời gian
* Mô tả công việc: Đổ sao kê ngân hàng ghi nhận dữ liệu ra file excel và gửi cho các bộ phận liên quan. Nhập liệu vào phần mềm kế toán sao kê ngân hàng. Đối soát số liệu hệ thống với sao kê của ngân hàng và thông báo cho các bộ phận liên quan khi có chênh lệch. Theo dõi công nợ đối tác và đối chiếu với các bộ phận liên quan. Xử lý hoàn, hủy tiền theo yêu cầu của các bộ phận liên quan. Các yêu cầu khác theo yêu cầu của KTT/GĐTC. * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chính quy chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Ngân Hàng… Không yêu cầu kinh nghiệm. Tính cách: cẩn thận, nhanh nhạy với con số, ham học hỏi, trung thực. Ứng viên ứng tuyển vui lòng cung cấp kèm cv bảng điểm ĐH/CĐ.
Công ty CPDVTT Cộng Đồng Việt (Payoo) 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1
Feb 14, 2020
Toàn thời gian
* Mô tả công việc: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và trình ký hồ sơ đề nghị thanh toán. Nhập liệu vào phần mềm kế toán chứng từ thanh toán đã xử lý. Nhập liệu chứng từ thanh toán của các tài khoản ngân hàng thanh toán. Nhận, kiểm tra, lưu file theo dõi các hợp đồng đại lý. Lưu chứng thư và theo dõi thời hạn chứng thư. Các yêu cầu khác theo yêu cầu của KTT/GĐTC. * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chính quy chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Ngân Hàng… Không yêu cầu kinh nghiệm. Tính cách: cẩn thận, nhanh nhạy với con số, ham học hỏi, trung thực. Ứng viên ứng tuyển vui lòng cung cấp kèm cv bảng điểm ĐH/CĐ.