Tìm kiếm 22 công việc

Tìm việc trở nên dễ dàng hơn

ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA BẠN NGAY HÔM NAY

Người tìm việc sẽ dễ dàng tìm thấy
công việc của bạn

Đăng tin tuyển dụng

Tin mới

Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế
Aug 16, 2018
Full time
- Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, tư vấn hướng dẫn và đánh giá kết quả việc thực hiện áp dụng một trong các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế cho khách hàng như tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 13485, ISO 22000, ISO 31000. - Thẩm định hệ thống văn bản các quy trình hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống quản lý ISO cho khách hàng.
View all jobs